Initiatief Lokaal⁺ wordt wijkleerbedrijf

Wijkleerbedrijfcoördinator bij Summa Zorg, Jolanda van den Bersselaar, is het bindmiddel tussen Summa College Zorg, bedrijven en instellingen. Want binden, dat kan ze! Twee jaar geleden stond Summa College Zorg voor de uitdaging dat er steeds minder stageplaatsen beschikbaar waren voor de studenten. Met stages als haar aandachtsgebied voelde Jolanda zich verantwoordelijk voor om hier verandering in te brengen.

Samen met haar collega’s en onder de deskundige leiding van directrice Hilde Meijs heeft Jolanda het Summa Zorg-initiatief Lokaal⁺ uit weten te breiden tot wijkleerbedrijf. Dit soort initiatieven bestonden al wel vanuit de gemeente, maar nog niet vanuit de school zelf. In een projectteam zijn zij Lokaal⁺ gaan promoten zodat studenten makkelijker een stageplaats hadden. Jolanda spendeerde hier zo’n twee dagen per week aan en het initiatief bleek een groot succes. Booming, kun je gerust zeggen!

Brainstormen

Maar de ambities van Jolanda stoppen hier niet. Zij heeft nog grootse plannen met Lokaal⁺! Als het aan haar ligt, wordt er een grotere verscheidenheid aan activiteiten aangeboden. Door meer activiteiten zelf aan te bieden vanuit de diverse vakgebieden die Summa College breed worden geboden. Samen brainstormen we ineens even over een idee à la de Startkid van Stichting Slimme boefjes. Dat gebruikte babyspullen vanuit een hulpvraag een tweede leven geeft. Is dit ook iets voor senioren in Eindhoven? Een inzamelpunt voor hulpmiddelen en die weer verspreiden in de stad? Klinkt goed! Zeker als je weet dat Lokaal⁺ senioren graag attendeert op technische hulpmiddelen en de vooruitgang die daarin geboekt wordt. Ligt mooi in elkaars verlengde toch? Het typeert Jolanda. Haar hoofd stroomt over van de interessante en leuke zorgconcepten. Sommige worden werkelijkheid zoals de samenwerking met Mediamarkt waarbij kopers van technische middelen een voucher krijgen voor gebruikersuitleg door ICT studenten van Summa College. Sommige stranden voordat ze tot wasdom kunnen komen of dankzij de beperkte kaders waarbinnen een onderwijsinstelling gewerkt moet worden. Jammer vindt Jolanda, maar het remt haar niet af.

Wederkerigheid is het sleutelwoord

“Voorbij praktische drempels durven kijken. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat Summa Bouw & Infra en Summa Zorg elkaar kunnen versterken in de praktijk. Betreft het een hulpvraag bij mensen in de wijk waarbij het gaat om opknappen in en om huis? Waarom zou je dat niet voor een symbolisch bedrag uit laten voeren door stagiaires die een bouwopleiding volgen?”, aldus Jolanda. En wat dacht je van een ouderenbeweegtuin, een gezamenlijke moestuin, jeu de boule in de wijk, allemaal ideeën om de vitaliteit te bevorderen. Want de 55 plussers van nu, zijn andere ouderen dan ongeveer 10 jaar geleden. Speel hier slim op in. Jolanda geeft ook aan dat je dit soort ideeën wel goed moet kunnen borgen in het onderwijs. Maar als het gaat om sport en vitaliteit, dan is dat geen grote uitdaging toch?

Blijven verbeteren

Als ze in Lokaal⁺ rondkijkt ziet ze nog veel verbetermogelijkheden. “Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om de creatieve activiteiten meer in een groep te laten plaatsvinden, in plaats van ieder voor zichzelf creatief bezig te laten zijn? Nog een overwinning is er te behalen als het gaat over nieuwe activiteiten, naast de al bestaande ‘vaste’ activiteiten. Hoe zorg je dat vaste bezoekers zich niet gepasseerd voelen, als bijvoorbeeld het tijdschema aangepast moet worden? Dat zou nog eens een uitdagende opdracht zijn voor Summa Marketing & Communicatie studenten!”, vertelt Jolanda. “Nog meer mogen we, niet alleen de wijk, maar de hele stad Eindhoven in. Dat doen onze studenten ook! Ook als het gaat om het inventariseren van behoeften. Niet redeneren vanuit ons programma dat we bieden, maar vanuit de hulpvragen die we krijgen. Brainstormen met onze studenten, met senioren. Echt vraaggericht bezig zijn. Ook met buurtzorg bijvoorbeeld. Als de wil er is om een idee te omarmen, dan kun je zoveel bereiken samen!” Samen bereik je veel meer dan alleen, dat bewijst Jolanda ons.