Lokaal⁺ bij Summa Plus op De Blécourtstraat

Door Mirjam van der Woude, Summa Plus

Voor de zomervakantie van 2018 kwam de bevestiging dat we op Summa Plus mochten gaan starten met een nieuw project: Lokaal⁺! De good practices op Summa Zorg waren hier aanleiding voor, alsmede het feit dat het vinden van stageplaatsen voor de entreeopleiding Assistent Dienstverlening en Zorg steeds moeilijker wordt. Met Lokaal⁺ kunnen we stageplaatsen creëren en vervullen we een functie in de wijk.

Samen met collega’s van wijkleerbedrijf Lokaal⁺ op Summa Zorg hebben we plannen gemaakt voor de uitbreiding van de bestaande activiteiten naar de Blécourtstraat. Deze onderlinge samenwerking verliep direct vol enthousiasme en heeft geleid tot concrete plannen en afspraken. Na de zomervakantie startten we met het netwerken in de wijk rondom de school (’t Ven) en het steeds concreter maken van de plannen. We wilden vooral weten hoe Lokaal er voor de niveau 1-student uit moet zien?

Lokaal⁺ bij Summa Plus

Lokaal⁺ is een plek waar studenten in de praktijk (gesitueerd) leren. Bij Summa Zorg is dit een huiskamer, mooi gefaciliteerd in het schoolgebouw en goed bereikbaar voor buurtbewoners die hier komen om diverse activiteiten bij te wonen. Daarbij is het wijkleerbedrijf actief in de wijken en bij mensen thuis. Op Summa Plus moest dit anders georganiseerd worden. Er is geen vaste plek in het gebouw die standaard gebruikt kan worden. Ook het student-aan-huis-principe is voor entreeleerlingen niet passend, op enkele uitzonderingen na. De doelgroep en de kwalificatie-eisen vragen om een iets andere benadering. Entreeleerlingen lopen twee vaste dagen per week stage. De ene helft van de entreegroepen loopt stage op dinsdag en woensdag en de andere helft op donderdag en vrijdag. Voor Lokaal⁺ op Summa Plus betekent dit dat twee groepen van zes tot zeven stagiairs steeds onder begeleiding van een praktijkbegeleider hun stage uitvoeren. De praktijkbegeleider wordt hierbij soms ondersteund door een niveau 4-student.

Eerste ervaringen

Van november 2018 tot februari 2019 hebben dertien entreestudenten en drie niveau 4-studenten stagegelopen bij Lokaal⁺ op Summa Plus. De eerste groep stagelopers beoordeelt deze stage met een dikke acht, een mooi resultaat. We hebben ze op zowel praktisch als sociaal vlak echt zien groeien. Daar doe je het voor! De samenwerkingspartners zijn ook erg tevreden met de activiteiten die Lokaal⁺ uitvoert. Het netwerk uit de wijk en Lokaal+ hebben bij Summa Plus het buurtcontract ondertekend. Zo komt de wijk in de school en de school in de wijk. Buurtbewoners en bezoekers van activiteiten bij Lokaal⁺ hebben ons ontroerd met de feedback die zij gaven na deze eerste periode Lokaal⁺ op de Blécourtstraat, zoals ‘Ik voel mij weer nuttig nu ik met jullie mee ga wandelen’ en ‘Ik was al maanden niet buiten geweest’. Een tot tranen toe geroerde cliënt van Lunetzorg hield een afscheidsspeech waarin hij vertelde dat hij de studenten zo gaat missen omdat ze ‘zo lief zijn’. En een mevrouw gaf aan erg blij te zijn dat haar man zo opleeft door de activiteiten met de studenten.

Leerzame ervaringen

De tweede groep van in totaal dertien stagiairs is afgelopen week van start gegaan. Zij hebben een afwisselend programma waarbinnen verschillende taken van een assistent dienstverlening en zorg terugkomen. Zo maken ze boodschappenlijsten, voeren facilitaire klussen uit in de school en strijken voor buurtbewoners. Op dinsdagmiddag gaan ze naar wijkpunt Luuxx van Lunetzorg waar ze meehelpen bij de dagbesteding en een driegangenmenu koken voor de bezoekers van Lunet. ’s Woensdags gaan de stagiairs naar Vitalis om te bewegen met de ouderen, zoals rolstoeldansen, wandelen en spelletjes. Op donderdagmiddag wordt samen met het Stercollege het taal- en ICT-café gehouden. En op vrijdagochtend gaan de stagiairs tot slot wandelen met bewoners van woongebouw Theresia en buurtbewoners. Zo heeft Lokaal⁺ bij Summa Plus een eigen vorm gevonden om entreeleerlingen een mooie voorbereiding op hun toekomst in de dienstverlening en zorg te bieden. Wij hopen dit de komende tijd te blijven doorontwikkelen en zijn daarbij erg blij met de ondersteuning van de collega’s van het wijkleerbedrijf Lokaal⁺ van Summa Zorg. Er lopen nu al studenten van Summa Plus stage bij Lokaal⁺ op de Willem de Rijkelaan. In de toekomst hopen we nog meer te kunnen gaan uitwisselen, waardoor studenten van verschillende opleidingsniveaus kunnen leren van en met elkaar.