Lokaal⁺ als voorbeeld in de dementiezorg

Technologie in de zorg neemt een steeds belangrijkere rol in. Niet alleen de zorgvragers, maar ook de zorgmedewerkers van de toekomst moeten leren hoe deze technologie ingezet kan worden. In wijkleerbedrijf Lokaal⁺ bij het Summa College komen studenten en ouderen samen om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij aan de ene kant het uitleggen van de behoeften die er is en aan de andere kant hoe technologie die daarvoor beschikbaar is ingezet en gebruikt kan worden.

Rens Brankaert, industrieel ontwerper aan de TU Eindhoven gaf een inspirerend college over de mogelijke technologische oplossingen voor mensen met dementie. Deze toepassingen zijn toegespitst op belevingsgerichte zorg met warme technologie. Rens noemt Lokaal⁺ als leidend voorbeeld voor het opleiden van onze toekomstige zorgmedewerkers om aan de behoefte in de zorg van de nabije toekomst te voldoen.

Benieuwd hoe we dat doen? Bekijk de video hieronder. Het hele college van Rens Brankaert is te zien via deze link.