Met gewone mensen ongewone dingen doen

In de week van 20 tot en met 26 januari vond voor de tweede keer de jaarlijkse E-healthweek plaats. Lokaal⁺ verzorgde een leerzame middag waarop werd besproken hoe de langer thuiswonende burger kan worden ondersteund met de inzet van leergierige studenten en innovatieve technologie uit de regio. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sloot voor een rondleiding en een leerzaam rondetafelgesprek.

Digitale ondersteuning in de zorg, ook wel e-health genoemd, geeft mensen meer controle over hun eigen gezondheid. Lokaal⁺ zet technologie in om oplossingen te bieden voor verschillende uitdagingen in de zorg. Een ideale combinatie! Tijdens de E-healthweek 2018 opende Summa Zorg (onderdeel Summa College) daarom de deuren van het wijkleerbedrijf Lokaal⁺. Ondernemers uit de regio, Summa-medewerkers en vertegenwoordigers van de landelijke overheid, provincie en gemeente zaten om de tafel om de volgende stap te bespreken. “Waarom ik hier ben gekomen? Wij bedenken van alles in Den Haag, maar dan kom je hier en zie je het al in de praktijk. Dit maakt het onderwijs zoveel interessanter. Tegelijkertijd hebben de senioren er ook baat bij, er worden stageplekken gecreëerd, docenten leren ervan. Iedereen wint!”, aldus Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De uitdaging

Grote maatschappelijke kwesties rondom veilig en vertrouwd langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Wanneer onderwijs, overheid en organisaties de handen ineenslaan zien we dat de verschillende uitdagingen in de zorg veel beter worden aangepakt. Wijkleerbedrijf Lokaal⁺ is hier een mooi voorbeeld van. Deze centrale ontmoetingsplek brengt zorgstudenten en ouderen uit de wijk samen met ondersteuning van bedrijven uit de regio. Een project als Lokaal⁺ opzetten is al een hele klus. Inmiddels is het project een groot succes. Maar hoe schaal je zo’n initiatief vervolgens duurzaam op? Met deze vraag ging een groep belanghebbenden rond de tafel zitten.

Draagvlak creëren

Het bleek al snel dat het moeilijk is een kant-en-klaar verdienmodel te ontwikkelen. Staf Depla, wethouder van de gemeente Eindhoven, beaamt dit: “Het grote probleem is dat je anticipeert op een markt die nog geen grote koopkracht heeft.” De zorg is een ingewikkelde markt, omdat het vaak niet duidelijk is wie de klant is. Investeerders weten daardoor niet hoe ze er rendement op kunnen maken. “Maar als je ze hierin aan het handje neemt, dan wordt het interessant. Maak het vooral concreet: waar zitten de investeringen en waar zit de winst?”, vertelt Erik Gerritsen. Hank van der Put, directeur bij Acknowledge, haakt hierop in: “We kunnen zeker een aantal businessmodellen maken om te kijken waar het meeste draagvlak zit. Het zou mooi zijn als vanuit de overheid de ondersteuning komt om te kijken welke coalities het beste werken.”

Start van een businesscase

Het opschalen van een project als Lokaal⁺ vraagt om een goede businesscase, waarbij je vooral ook moet kijken naar de kansen die je kunt pakken. Henri Swinkels, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, legt uit: “Het is interessant om het huidige pakket op te schalen, maar nog beter om het pakket uit te breiden, bijvoorbeeld naar andere terreinen. Als we met zijn allen de taart groter maken, dan wordt ook de relevantie groter.” Deze verruiming van het terrein leidt daardoor ook tot een verschuiving van de financiering. Frans Stravers, commercieel directeur bij Mextal, zag het in een van zijn eigen projecten gebeuren: “We proberen projecten ook buiten de gemeenten om op te starten. Zodra dingen goed draaien naast traditionele zorgdiensten, zie je dat lokale dienstverleners geïnteresseerd raken. Dan is het veel efficiënter en heb je geen financieringsprobleem meer.”

Hoe nu verder?

De aanwezigen staan er allemaal achter: Lokaal⁺ heeft alle potentie om op te schalen. Hilde Meijs, directeur van Summa Zorg, sluit het gesprek af met een duidelijk verzoek: “Fijn om te zien dat iedereen mee wil blijven denken. Laten we deze groep bij elkaar houden!” De belangrijkste conclusie van de middag is dat met Lokaal⁺ al een grote stap in de goede richting is gezet. Erik: “Er zijn hier al zoveel stappen gezet en jullie hebben dat helemaal zelf geregeld. Dan ben je al heel ver!”