Ouderen in Best leren hoe ze langer veilig thuis kunnen blijven wonen

Op woensdag 3 april vond in Best de informatiemiddag ‘Lang en veilig thuis blijven wonen’ plaats. De bijeenkomst stond in het teken van valpreventie bij ouderen. Dit onderwerp werd van verschillende kanten belicht, zodat de geïnteresseerde bezoekers aan het eind van de middag helemaal op de hoogte waren van alle manieren waarop ze langer veilig thuis kunnen blijven wonen.

Frans den Dekker opent als voorzitter van de Seniorenraad in Best de middag. Hij benadrukt hoe belangrijk het is voor ouderen om op tijd zichzelf en hun woning voor te bereiden, zodat ze langer veilig thuis kunnen blijven wonen. De presentaties worden verzorgd door Jo Goossens van Wonen op z’n Best, Willem de Koning en Sander Willems van Ergotherapie Best-Oirschot en Fred van Zundert van het Summa College. “Ik ben pas 70, maar het is toch goed om hier al mee bezig te zijn”, aldus een bezoekster van de  informatiemiddag.

Gevaar in huis

Jo trapt de presentatie af met een duidelijk beeld: in het huidig zorglandschap moeten mensen langer thuis blijven wonen. Vooral in Best is de doorstroom in zorgwoningen minimaal. De dagelijkse activiteiten in huis worden echter steeds moeilijker naarmate je ouder wordt. Jo laat de bezoekers daarom zien hoe ze hun huis aan kunnen passen, zodat ze het risico op vallen zoveel mogelijk beperken. “Gelukkig zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen die het gemakkelijker maken om dagelijkse activiteiten in huis uit te voeren. Denk hierbij aan wandbeugels, speciale stoelen, verhoogde toiletten en een aangepast bed”, aldus Jo. Naast de hulpmiddelen is het ook belangrijk om te zorgen dat je huis vrij is van obstakels, gevaarlijk gladde vloeroppervlakten, onnodige opstapjes en rondslingerende voorwerpen. Simpele oplossingen als antisliptegels neerleggen, een postopvanger onder de brievenbus in de deur hangen en kabels vastleggen voorkomen een hoop problemen. “Loop eens kritisch door je eigen huis en bedenk waar je verbeteringen kan doorvoeren. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van een dementieconsulent, de verzilverlening of de hulp van Wonen op z’n Best”, sluit Jo af.

Informatiemiddag valpreventie

Lichamelijke ondersteuning

Willem en Sander gaan dieper in op de lichamelijke aspecten van valgevaar. Als ergotherapeuten kijken zij hoe ze met aanpassingen in het gedrag ervoor kunnen zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. De focus ligt hierbij op lichamelijke oefeningen en trainingen. Alleen wanneer dat nodig is pakken zij ook de omgeving aan. “Bij het vroegtijdig inschakelen van een ergotherapeut wordt de druk op hulpverleners verlicht. Bovendien kan een opname in een dagbehandeling of verzorgingshuis worden voorkomen of verkort met de juiste ondersteuning”, legt Sander uit. Bij een intake wordt de cliënt uitgebreid getest én worden alle aspecten die van invloed kunnen zijn in kaart gebracht. “Evenwicht, gedrag en cognitie zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Maar we brengen bijvoorbeeld ook in kaart hoe groot de valangst is, omdat mensen die banger zijn om te vallen meestal juist vaker vallen”, vertelt Willem. Andere risico’s zijn medicijngebruik, duizeligheid, zicht en afwijkende voeten of schoeisel. De ergotherapeuten verwijzen dan ook regelmatig cliënten door en werken nauw samen met bijvoorbeeld de huisarts, oogarts of orthopeed. “Ik ben een groot voorstander van blijven bewegen en doen wat je kunt. De grens ligt bij veiligheid. Kan het en ben je veilig? Dan is het prima!”, vertelt Willem de Koning, ergotherapeut Best-Oirschot.

Een praatje maken

Namens Lokaal⁺ sluit Fred van Zundert de middag af. Hij vertelt over het wijkleerbedrijf en laat zien op welke manier de stagiairs van het Summa College de zorgvragers ondersteunen: “Ze helpen in het huishouden, doen boodschappen of gaan een stukje wandelen.” Na het intakegesprek worden de student en de zorgvrager zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Het is vooral belangrijk dat ze een goede klik hebben. Een mooi voorbeeld van een geslaagde match zijn Mitchell en de heer Savelsberg. Zij delen tijdens de presentatie hun ervaring met Lokaal⁺. “Ik heb nu vier cliënten, waaronder meneer Savelsberg. Bij het eerste bezoek is Fred mee geweest om ons aan elkaar voor te stellen. Ik vang bij meneer thuis de dingen op die de huishoudelijke hulp niet doet”, vertelt Mitchell. De heer Savelsberg sluit zich erbij aan: “Hij installeert mijn nieuwe printer of telefoon, of hij helpt met het opruimen van mijn papieren. In de loop van de week maak ik al een lijstje met taken die hij op woensdagmiddag op kan pakken. Het klikt goed tussen ons en ik vind Mitchell een toffe gast.” Meneer Savelsberg vindt het fijn dat hij weet dat Mitchell altijd op dezelfde dag en dezelfde tijd langskomt. En Mitchell vindt het vooral een heel bijzondere stage: “Ik leer heel veel. En ik vind het persoonlijke contact heel fijn. De cliënten en ik delen ook persoonlijke dingen met elkaar en dan wordt het soms echt emotioneel.” Een bezoeker vat het goed samen: “Ik heb veel dingen gehoord die ik nog niet wist. Een heel goed initiatief!”

Informatiemiddag valpreventie