Slimme Zorgwoning als uitdagende leeromgeving

De studenten Benjamin, Sharon en Nina hebben het binnen twintig minuten voor elkaar. De slimme zorgwoning op de locatie Willem de Rijkelaan is vliegensvlug aangesloten op tal van innovatieve mogelijkheden, zoals bedieningssystemen, beveiligingscameras, spreek-luisterverbindingen en slimme vloeren. De genodigden in de volle theaterzaal hebben het niet eens in de gaten als op het grote flatscreen de mededeling verschijnt dat de klus is geklaard. Even later klinkt dan toch het applaus.

Natuurlijk gingen er maanden van voorbereiding aan vooraf, maar op 5 oktober was het dan zover: de feestelijke ingebruikneming van de slimme zorgwoning, een concreet resultaat van het project Samen Slim Zorgen Thuis. De zorgwoning is een volledig ingerichte en uitdagende leeromgeving met allerlei innovatieve oplossingen en hulpmiddelen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort. De woning is gerealiseerd door het Summa College, Mextal, Engie en De Meeuw. “Samen met onze partners bereiden we mbo-studenten voor op een beroep dat eigenlijk nog niet bestaat”, zegt directeur Hilde Meijs. “De toepassing van nieuwe technologie biedt immers nieuwe mogelijkheden voor thuiszorg en mantelzorg en kan op die manier invulling geven aan het zo gewenste langer thuis wonen van ouderen. Maar hoe het zich precies gaat ontwikkelen weten we niet, de veranderingen gaan heel snel.” Om te illustreren hoe snel het gaat kreeg ook zorgrobot Tessa een rol bij de opening.

Co-creatie

In het project werken studenten van Summa Zorg, Summa Welzijn en Summa ICT samen met studenten van hbo en universiteit, terwijl het bedrijfsleven en lokale overheden eveneens sterk betrokken zijn. “Een mooie vorm van co-creatie die er uiteindelijk toe moet leiden dat oud en jong samen sterk zijn”, aldus Hilde. Het beroep van de zorgverlener verandert sterk. De toename van technische mogelijkheden vraagt andere vaardigheden. Zo moeten de ouderen ook begeleid worden bij het leren gebruik maken van al die mogelijkheden, waar velen toch onwennig en afwachtend tegenover staan. “Je praat in feite over dienstverlening in de zorg”, zegt Rob Slegers, manager Services & Vastgoed van RSZK, een organisatie met veel woonzorgcentra in de Kempen, maar ook een sterk groeiend aanbod aan zorg en dienstverlening (inclusief huishoudelijk werk) aan huis. Die laatste activiteiten zijn nu gebundeld in een zelfstandige BV met totaal al 550 medewerkers. “Wat hier gebeurt met deze slimme zorgwoning biedt heel veel perspectief voor de toekomst”, zegt hij, “wij merken dat er een enorme behoefte is aan extra diensten thuis. Omdat de vergrijzing verder toeneemt zal die vraag alleen maar groter worden.”

Slimme vloer

Tijdens de rondleiding door de slimme zorgwoning krijgen de bezoekers uitleg over de mogelijkheden in de woning. Frans Lefeber demonstreert bijvoorbeeld de ‘smart floor die het bewegingsgedrag van personen registreert en opslaat. Bij valincidenten of dwalende cliënten wordt de verzorgende gealarmeerd. De slimme woning is gekoppeld aan het al bestaande Lokaal⁺ van Summa Zorg en Summa Welzijn, een ontmoetingsruimte voor senioren. Vanuit dit servicepunt bieden studenten van de twee opleidingen ook een helpende hand bij senioren thuis. Naast laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorg gaat het hierbij ook om het vertrouwd maken van senioren met moderne technologie. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het implementeren van de nieuwe technische mogelijkheden in het onderwijsprogramma.