Technologie in de Slimme Zorgwoning

De Slimme Zorgwoning staat inmiddels en de inrichting van het huisje kan beginnen. Marc Zwamborn, docent bij Summa Zorg en leider van dit project, is hier nauw bij betrokken. Hij is verantwoordelijk voor de integratie van alle domotica die in de Slimme Zorgwoning geplaatst wordt. Zijn doel: nieuwe onderwijsformules ontwikkelen waarin gezondheidszorg en de nieuwste technologieën gecombineerd worden.

Domotica is de verzamelnaam voor technologische snufjes die het wonen en leven makkelijker maken. Velen hiervan worden in de Slimme Zorgwoning geïnstalleerd. Voorbeelden zijn bedieningssystemen, beveiligingscamera’s en een spreek-luister verbinding. Marc is zelf ook heel enthousiast over de ‘slimme vloer’. Deze bevat sensoren en zogenaamde drukplekken waarmee men kan zien wanneer een cliënt thuis is, of een cliënt zich snel of langzaam beweegt, wanneer een cliënt is gevallen etc. Het is in de toekomst zelfs mogelijk om iemands gewicht te meten. Met deze toepassingen kun je gedurende langere tijd de conditie van iemand volgen en veranderingen op tijd signaleren. Zo kunnen bijvoorbeeld dure ziekenhuisopnames voorkomen worden.

Doorbreken van een barrière

Volgens Marc is domotica voor ouderen meestal nog onbekend terrein. “Ik hoor vaak geluiden als ‘zo’n oplossing is alleen voor mensen met een dikke portemonnee!’ Maar volgens mij zou het voor iedereen bereikbaar moeten zijn.” Ook merkt Marc dat veel ouderen niet direct staan te springen om een camera in huis. In plaats van dat ze de voordelen zien, voelt het als een inbreuk op hun privacy. In Lokaal⁺ en de Slimme Zorgwoning wil Marc ouderen laten zien wat het betekent als hun huis wordt voorzien van deze technologieën. “Door middel van discussies en gesprekken kan een barrière doorbroken worden. Het zou mooi zijn als ouderen gaan realiseren dat deze innovaties hen de mogelijkheid bieden om langer thuis te kunnen blijven wonen.”

The next step

Summa Zorg is al enkele jaren bezig om techniek en mantelzorg op school te combineren. Inmiddels is Marc vele discussies met verschillende partijen verder en staan alle neuzen dezelfde kant op. “De Slimme Zorgwoning is een feit en daar ben ik echt wel trots op!” De volgende stap die volgens hem gezet moet worden is het veranderen van onderwijsmodules: Domotica moet worden geïmplementeerd. “Misschien is dit nog wel de grootste uitdaging. Ik hoop dat de Slimme Zorgwoning een succes wordt en dat het onze docenten inspireert om toepassingsmogelijkheden in hun lessen op te nemen.”

Vernieuwing op de plank

Uiteindelijk wil Marc realiseren dat domotica niet alleen voor docenten en studenten rondom Lokaal⁺ toegankelijk is, maar voor de hele school Summa Zorg. Het idee leeft om een soort winkeltje te maken in de Lokaal⁺ omgeving. Hierin staan de nieuwste apparaten in de etalage. Docenten kunnen deze apparaten meenemen naar hun lessen om studenten hiermee kennis te laten maken. Marc denkt ook bedrijven hiervoor warm te kunnen krijgen. Het onderwijs kan dan doorlopend beschikken over de nieuwste vindingen zodat de studenten een voorsprong hebben als ze op de arbeidsmarkt komen.