Wegwijs met DigiD bij wijkleerbedrijf Lokaal⁺

Om burgers te stimuleren meer gebruik te maken van digitale dienstverleningskanalen werd de Stichting Digisterker in het leven geroepen. Hun cursus ‘Werken met de e-overheid’ helpt ouderen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Bij wijkleerbedrijf Lokaal⁺ heeft de eerste groep de cursus inmiddels afgerond. 

De samenleving digitaliseert in een rap tempo. Als gevolg verschuift de dienstverlening van overheidsinstanties steeds meer naar digitale kanalen. Voor ouderen is het echter soms lastig om bij te blijven. Zij hebben liever persoonlijk contact, zoals via de telefoon of aan een balie. Geïnteresseerde bezoekers van wijkleerbedrijf Lokaal⁺ konden zich daarom inschrijven voor de cursus ‘Werken met de e-overheid’ van Digisterker. Nu de eerste groep cursisten klaar is maken we de balans op met begeleider Ingrid Vingerhoets (Summa College): “De cursus lijkt voor ons heel eenvoudig opgebouwd. Maar wat wij makkelijk vinden is voor ouderen misschien wel heel moeilijk of spannend.”

Voor jong en oud

Stichting Digisterker is een landelijke organisatie die in bibliotheken door het hele land cursussen aanbiedt voor laaggeletterden en digibeten. Zij kwamen in contact met het Summa College om in samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ook bij Lokaal+ te draaien. Ingrid: “Iedere vrijdagochtend maken wij bezoekers al wegwijs met hun laptop, smartphone of tablet. Regelmatig kregen we hier de vraag wat je allemaal met DigiD kan doen en hoe dit werkt. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.” De cursisten werden tijdens hun cursus begeleid door studenten van het Summa College. “Zij hebben een trainingsmiddag gehad waar ze leerden hoe ze om moeten gaan met ouderen en privacy. Er werd bijvoorbeeld verteld dat ze weg moeten kijken wanneer iemand zijn of haar wachtwoord invult”, vertelt Ingrid. Ook voor de studenten is de cursus heel zinvol geweest. Ingrid: “Iedere keer dat ze in aanraking komen met DigiD is gunstig. Zij hebben de overheidspagina’s nu al een keer gezien en zijn er aan gewend. Dat is handig wanneer ze er straks zelf mee te maken krijgen.”

Verschil in kennis

Het was in het begin heel erg wennen voor zowel de studenten als de begeleiders vanuit wijkleerbedrijf Lokaal⁺. “We moesten echt ons plekje vinden. Eerst gingen we tegenover elkaar zitten, maar later koppelden we steeds één student aan twee cursisten. Zo konden ze van elkaar leren”, legt Ingrid uit. De cursus ging eerst terug naar de basis: het aanvragen van een DigiD. In de laatste modules leerden de cursisten hoe zorgverzekeringen en overheidszaken online worden geregeld. Over het algemeen viel de cursus in goede aarde, hoewel het niveauverschil tussen de ouderen wel duidelijk merkbaar was. “Er waren cursisten die al goed op de hoogte waren. Maar er zijn ook ouderen die nu nog hulp aan huis krijgen van onze studenten, omdat de cursus te snel voor ze ging. Zij weten soms nog niet hoe een tablet of laptop werkt”, vertelt Ingrid. “In het vervolg gaan we eerst kijken of de mensen digivaardig genoeg zijn voor de training. Ter voorbereiding kunnen ze ook eerst een digivaardigheidcursus doorlopen.”

Ver-van-mijn-bed-show

De cursisten gaven aan dat ze de cursus heel leerzaam vonden. Ingrid: “Ze gingen zelfs oefenen tijdens de vakantie en vertelden vol trots dat ze zelf hadden rondgekeken op MijnOverheid.nl.” Toch was de stof voor de meesten echt een ver-van-mijn-bed-show. De ouderen willen op de hoogte zijn, maar geven toch de voorkeur aan het telefonisch of rechtstreeks regelen van hun zorg- en overheidszaken. “De eerste groep cursisten had een gemiddelde leeftijd van ver boven de tachtig. In deze groep is de angst voor digitalisatie best hoog. Ook de cursisten zelf gaven aan dit meer iets voor de volgende generatie te vinden. We gaan voor de volgende cursus dan ook op zoek naar mensen tussen de zestig en tachtig jaar oud”, legt Ingrid uit. Deze vervolgcursus wordt in samenwerking met Bibliotheek Eindhoven vanaf het voorjaar via wijkleerbedrijf Lokaal+ aangeboden in een leslokaal. Ingrid: “De setting van Lokaal+ met een grote ovale tafel is te vrijblijvend. We streven er nu naar om er een klassikale cursus van te maken.” We zijn heel benieuwd naar de ervaringen!